باز هم غمه ...

باز دلهره رفتن باز لحظه جدايي باز غم بي تو ماندن.

آيا كلمه اي غم انگيزتر از خداحافظي درزندگيت شنيده اي؟ نمي دونم همه چي مي گن موقع يك خداحافظي ابدي. شايد تا حالا هيچكس به اين سختي خداحافظي نكرده باشه شايد براي هيچكس انقدر طعم تلخي نداشته باشه. كي ميدونه زيباترين جمله موقع خداحافظي چيه؟ بيادتم ؟! بيادم باش تا هميشه ؟! من ميرم تا تو بموني ؟! مرا ببخش ؟!اصلا ميشه درچنين شرايطي جمله زيبايي گفت؟ يعني من اون لحظه اونقدر توانايي دارم كه بتونم اينا را بگم؟ نه. از عهده من بر نمياد.

دلهره درينگ درينگ زنگ تلفن تموم شد؟ شنيدن صداي پرانرژيت تموم شد ؟ شنيدن قه قهه خنده ات و نگاه به چشمان معصومت و سرخ شدن گونه هايت و به زير افكنده سرهامان

وپايان يافتن قصه مشتركمان…….

گلهايي كه برام اوردي همه خشكيدند. ميدوني چرا؟ چون هواي اين اتاق همش غمه. گلا را با اشك چشمم آب دادم با دست لرزون نوازششون كردم با چشم غمگين نگاشون كردم.

حق دارند افسرده شوند و بميرند آخه اونا هم طاقتشون مثل من كمه.

انگار عقربه ها باهم مسابقه گذاشتند مي خوان ببينند كدومشون مي تونند زودتر تو را از من بگيرند. انگار دنيا سر ناسازگاري با من گذاشته. به تنهايي بدون تو بايد با همشون بجنگم.

اگه تو بودي كه ………………

باز بي صدا شكستن باز بي هم نفس بودن باز تنها گريستن باز درد تنهايي باز نگاهي پر انتظار

باز ………………….

براي تو گفتم اي قشنگترين اشتباه.

كي ميدونه زيباترين جمله موقع خداحافظي چيه؟

/ 5 نظر / 10 بازدید
SaCriFiCe

دنبال جمله نباش .. سکوت کن.

ميثم

سلام ... جملات قشنگي بود ... به نظر من هم سكوت بهترين كلمه است ... خوش باشي ... به هر حال ...

keyvan

خيلی قشنگ بود و چون خودم خيلی اين لحظه رو تجربه کردم جداشدن از کسی که خيلی دوسش داری واقعا سخته حتی وقتی می دونی که برای هميشه نيست اما دردناکه ! وقتی داره ميره يا می خواد بره ! وقتی که تو تنها کسی هستی که اشکاش رو می بينی و قتی ميبينی يکی برای جدا شدن از تو اشک ميريزه ُ خيلی سخته و فقط می تونی ساکت باشی يا شايدم توام يه چند قطره اشک بريزی

رنگین کمون

ميدانم تو ميروی..... ميروی و خيره به چشمانم نگاه ميکنی.... ميروی و هيچ برايت مهم نميشود برای من چه کسی ستاره روشن میکند؟؟؟ ميروی و مثل غبارها در روزهای خاکستریم گم ميشوی... هيچ به هيچ. ميگويم نرو تو ميخندی و باز شکنجه احساس ميکنم. ميگويم نرو و باز به تو التماس ميکنم. هيچ به هيچ. دارم برايت حرف ميبافم. برايت احساس ميتنم. برايت ترانه نقش ميزنم. و باز هيچ به هيچ. ميدانم تو ميروی.... آنقدر ساده و بی صدا که حتی از لگد کردنم هم آن دل کوچکت آزرده نميشود... آنقدر شيطانی که من از تو اولين بار ميهراسم. تو ميروی..... و ميگويی بايد اينچنين باشد. و من در اين مانده ام آنهمه وعدههای شيرين تو چگونه من ترانه کرده ام؟؟؟ ميدانم خوب ميدانم برو.......... اين قصه همه اون عاشقای دلچاکه.................متاسافانه.يا حق

خراباتی

سلام عزيز. ممنون از اينکه افتخار دادی وبه من سر زدی.سبز سبز سبز و هميشه سبز به عشق در پناه مولای عشق هميشه جاودان باشی.