پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1385

درد عشق

زهر عشق.................. درد عشق................... زخم عشق................. داغ عشق.................. زجر عشق.................. و............................... لعنت بر اين عشق............ لعنت خدا بر اين عشق زمينی...............   اگر موافقی بگو آمين ادامه مطلب
/ 9 نظر / 21 بازدید