اگر پررویی نباشه، خواهشاً بیرونم نکن

وقتی نتونی روزه بگیری ...

حس بدی گریبانتو میگیره

فکر میکنی صاحب خونه به تو اشاره کرده و تو را از سر سفره ش بلند کردهناراحت

تو هم باید بلند شی. بری پشت در بشینی. زانوهاتو بغل کنی و حسرت بخوری.

از یه گوشه ای مهمونای سر سفره را ببینی و آه بکشی ....

.

.

.

لمسش کردم.

خدا کنه هیچکس لمسش نکنه.

سر افطار دعا کنیم برای اونایی که آرزوی روزه داری دارند اما نمی تونند هم پا و شریکِ روزه دارِ سفره افطارتون باشند !

..................................

*خدایا منو از این فیض محروم نکن

هر چی هم بگید کارهای دیگه ای هم جز روزه توصیه شده اما لذت روزه داری یه چیز دیگه ست.

/ 12 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شارژ رایگان برای شما

◆ زایمان عجیب زن چینی در خیابان+عکس ◆ تولد نوزاد بدون مغز ◆ اقدام جدید گلشیفته ◆ دانلود آهنگ های جدید ◆ تیتراژ ماه عسل 91 ◆ ختم قرآن ◆ ختم صلوات ◆ شارژ رایگان ویژه اعضای گروه ..... عجله کنید ... دوستان خود را خبر کنید

E2

موقع افطار یه صفایی داره اصن... [گل]

z

salam kheyli ghashang bod

محمد مهدی

سلام[گل] انگار از غیبت به در اومدید[نیشخند]خدارو شکر حس قشنگی بود. کاملا درک می کنم. خیلی خوب اداش کردی[دست]واقعا همینطور. باور کن منم دوروبریام را که می بینم از خودم بدم میاد علی رغم اینکه عذرم موجه[خجالت]

بانو

پستت کاملا حس ِ این روزای من ِ :(

آفرین

عزیزم. حق داری. چه قدر قشنگ توصیف کردی. نمی خوام توضیح بدم که واقعا این طور نیست و خدا از سر سفره اش بلندت نمی کنه و... خودت می دونی نیاز به گفتن نیست. تو که اینقدر نازی و رابطه ی به این قشنگی با خدا داری انشالله که سلامت باشی و روزه بگیری و بقیه رو هم با قلب پاکت دعا کنی. موفق باشی.

هانی

التماس دعــــــآ

صبا

دلم برای دوست های قدیمی تنگ می شه! زود زود حالم رو بپرس که خرابم !

محمد

گּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ سلام عزیـــــــزم وبت خیــــــــــلی قشن

حانيه

سلام خدا همه مريضا شفا بده