بازم میای

گاهی وقتا دلت یه چیز می خواد و گاهی هزار چیز

گاهی انقدر چیز دلت می خواد که نمی تونی به هیچ کدومشون اولویت بدی

وقتی بارون میاد دوست دارم قطره هاش رو سرم بریزه و تو در کنارم باشی تا حرفای قشنگ بزنیم

وقتی تنهام تو را می خوام تا صداما بشنوی

وقتی دلم می گیره می خوام دردشا بشنوی مطمئنم تو با حرفات آرومش می کنی

وقتی با خدا راز و نیاز می کنم دوست دارم تو هم همراهیم کنی دوست دارم اشک هایی که موقع دعا کردن و درد دل کردن با خدا میریزی را ببینم تا به ارزش اشکات بیشتر پی ببرم

وقتی می ترسم دوس دارم پیشم باشی تا امنیت را رو شونه هات احساس کنم

وقتی تنهام دوست دارم تنهایی هام با تو پر بشه

 

وقتی دلم برات تنگ میشه میگم بیا پیشم، تو هم میایی در هر شرایطی باشی هر جا باشی

وقتی دلت گرفته باشه وقتی حوصله نداشته باشی، نمیایی، چون دوست نداری دل منم بگیره

دیروز اومدی توی اون برف می دونم اومدن بیرون برات سخت بود و خیلی کار داشتی

اما اومدی

تو با اونی که همراه من بود مشکل داشتی یه زمانی ازش متنفر بودی اما به خاطر من اومدی این اولین باری نبود که به خاطر من کاری را انجام می دادی09.gif

راستش انتظار اون بر خورد را از تو نداشتم13.gif اما تو باز بزرگی کردی اگر من نتونستم اونا ببخشم، اما تو تونستی خیلی برام عجیب بود تو مثل اون موقع ها رفتار کردی انگار نه انگار که اتفاقی افتاده.

کاش همه مثل تو بودن به پاکی تو با ببخش و بزرگی تو به خوبی تو

ممنون برای همه چیز

 

راستی وقتی من مُردم اگر اونجا حوصله ام سر رفت

بازم میای پیشم

بهم سر میزنی

باهام حرف میزنی

 

گل یادت نره

/ 1 نظر / 10 بازدید
هانيه

فوق العاده بود