ورود ...... ممنوع

 

اگر بشکنه تمام وجودت خرد میشه.اگر بسوزه تمام وجودت خاکستر میشه. اگر بگیره آسمون چشات بارونی میشه. اگه بلرزه صدای غرش اون تا عرش آسمون میره و عرش کبریایی را به لرزه میندازه.

می دونی از چه مکان مقدسی حرف میزنم،میدونی از گنجه ای حرف میزنم که هیچ کس جز خودت نمی دونه توش چی پنهون شده . از صندوقی که خیلی چیزها یا کسان ارزش ورود به اونا ندارن. از اون کلبه ای که اگر بخوای می تونی بی نهایت انسانهای پاک را توش جا بدی. از اون مزرعه ای که می تونی بی نهایت توش بذر شادی و صفا بکاری.

زندگی اینا بهم ثابت کرده که خیلیها ارزش داخل شدن حتی سرک کشیدن به صندوق دل تو را ندارن.جای مقدس ایه جایی که اولین کسایی که واردش میشن، خدای آسمونه و خدای زمینی.

دلت میاد این مکان پاکو اسمونی را آلودش کنی. دلت میاد به هرنالایقی اجازه ورود بدی. دلت میاد انقدر بهش سر نزنی که غباری از غم تیره و تارش کنه. دلت میاد نقطه های سیاه کینه و نفرت و رشک و کدورتا روش حک کنی.یه نقاشی زیبا روش بکش که رنگ عشق داشته باشه.

براش ارزش قائل شو.یه قفل ازنوع اعلا با یه دزدگیر همه کاره روش نصب کن وهرچند وقت یکبار به دکتر اسمونی نشونش بده، تا از سلامتش مطمئن بشی. بدون که اگر خراب بشه تعمیرش خیلی هزینه بر و وقت گیره.

پاک کن اون نفرت های مچاله شده را. پاک کن اون کینه های چند سالهرا.

از خدا بخواه صیقلش بده. از خدا بخواه کمکت کنه که هر کسی واردش نشه.

آزادش کن از قید و بندهای دست و پاگیر زندگی.آزادش کن از رنگ و ریا،حسرت،حسادت،بدبینی،بی اعتمادی،دلخوری،.............

اجازه بده خوبیها بدون اجازه واردش بشن وبدی ها هر چه زودتر بدون اجازه و معطلی ازش خارج بشن.

اون موقع ست که خود خدا با تمام عظمت و مهربونیش وارد دلت میشه و دست نوازشی به اون می کشه و از تموم عالم و آدم بی نیازت می کنه.

آرزو دارم غرق خوشبختی رسیدن به آرزوهایت باشی.

*********این جا مکان عشقه

توقف کینه مطلقا ممنوع*********07.gif

 

 

تویی که شاید بخونی وقتشه، دزدگیرا وصل کن و دیگه با بی اعتمادی به من زنگ نزن33.gif.

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
به من بگوييد:

از شما مي پرسم: چه كساني از ايجاد يك دولت مردمي بيمناكند؟ آيا مافياي قدرت در آستانه فرو پاشيست كه اينگونه به تكاپو افتاده!؟ چگونه همه كانونهاي قدرت، كه ديروز به هم چنگ و دندان نشان ميدادند، يك شبه با هم دوست وبرادر ميشوند؟!آيا كسانيكه امروزديگر حرفي براي گفتن ندارند، فقط با تخريب رقيب وترساندن مردم ميخواهند قدرت را با چنگ ودندان نگه داشته وميان خودشان تقسيم كنند؟ بيشرمي تا كجا! تا ديروز شبنامه، امروز علنا پخش پوستر و روزنامه و نصب پلاكارد! چرا دولت جلوي اين تخريبها نمي ايستد؟! اختناق و وحشت!؟ اتهام افكار متحجر؟!چرا مي خواهند ترس را به مردم القاء كنند؟!به من بگوييد: هزينه هاي ميلياردي تبليغات از كجا تأمين مي شود؟! كسانيكه اين هزينه ها را كرده اند، فردا چگونه مطالبه مي كنند؟! آيا هزينه براي پيروزي كانديدشان يك سرمايه گذاري اقتصاديست؟! كدام را باور كنيم؟! آنكه مي بينيم يا آنكه صاحبان قدرت مي خواهند در سرمان فرو كنند!؟ مسأله چيست؟! ماندن يا نماندن استيلاي خانوادگي بر صنعت نفت!؟<نگذاريد ترس را به شما القا كنند>انتخاب با شماست! دولت مردمي يا...>آگاهانه و آزادانه رأي دهيد. (اين را براي ديگران ارسال كنيد.)

slamabad dostat darammahdis