انقدر دلتنگ حرمش بودم که ته دلم یه حسی می گفت که:

می طلـــــــــــــــــــــــــبه...

خدا خودش کمک کنه که بتونم از دقایق زود گذر سفر خوب و مفید استفاده کنم.

دلم پر میزنه برا اون اذن دخول خوندن و سلام اول. برای درد دل کردن و ... نگاه کردن به گنبد طلاش. برای دعای کمیلش و .......... وای از روز آخر و زیارت وداعگریه

فردا غروب میرم تا جمعه شب.

قابل باشم دعاتون می کنم. شما هم...