"دختری که با مغزش راه می رفت"
می نویسم تا بخوانی و بدانی، نشستن بر تخت همایونی (ویلچر) هم عالمی دارد
نویسنده: mahdis - ۳٠ بهمن ۱۳۸٤

روزنامه ایران مورخ 23/11/84

 

خیانت های پس از ازدواج

دکتر مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران مدعی شده، مردانی که یک بار پس از ازدواج تحت عناوین مختلف به زنان خود خیانت کرده اند، آمارشان به 70 درصدمی رسد. وی تصریح کرد: این در حالی است که خیانت زنان تنها در مورد 2 در صد آنان رخ داده است.

همچنین وی موضوع مردان خیابانی را مورد توجه قرار داده و گفته: به ازای یک زن خیابانی 500 مرد خیابانی وجود دارد.

 

 

باز هم آقایون می توانند ادعای وفاداری و با غیرتی کنند؟

بازهم می توانند بگویند خانم ها خیانت کارند؟

باز هم همه خانمها را با یک چشم نگاه می کنند؟

باز هم به خانم ها اعتماد ندارن، ولی در مورد جنس خود مدعیند از زمین تا آسمان؟

باز هم می گویند زن بی وفاست؟

باز هم می گویند که زنها عینک بدبینی را از چشم بر دارند؟

باز هم توقع اعتماد و اطمینان دارند؟

باز هم شک و تردیدهای زنها را بی پایه و حساسیت بی جا و بی مورد می دانند؟

باز هم خود را پاک و وفادار به زن و زندگی می دانند؟

باز هم خود را تافته جدا بافته می دانند؟

باز هم تمام دیده ها و شنیده هارا سوء تفاهمی بیش نمی دانند؟

باز هم برای رفع اتهام به هر دروغی متوسل می شوند؟

باز هم چشم طمع به جنس مخالف؟

باز هم می گویید عشق اول و آخرم تا پایان عمر تویی و فقط تو؟

 

و اما زنان و دختران جامعه، باز هم می توانید به آنها اعتماد کنید؟

باز هم فکر می کنید این یکی متفاوت از بقیه ست؟

باز هم این ننگ را بی صدا و بدون اعتراض حمل می کنید؟

باز هم صورت پشت نقاب را نمی بینید؟

باز هم هر دروغ و ریایی را با ساده لوحی تمام می پذیرید؟

باز هم گول حرف های شیرین و رویائی آنها را می خورید؟

باز هم از آنها وفاداری می طلبید؟

باز هم چشم امید به مرد وفادار و صادقی داری که با اسب سفید بالدارش به سراغت بیاید و کاخ بلورین آرزوهایت را بسازد وعشق اول و آخرش باشید؟

 

قصد اهانت به هیچ شخص و هیچ جنسیتی را نداشتم امیدوارم کسی هم دلخور نشه اما آقایون محترم اگر جواب فانع کننده ای دارند حتما برام کامنت بذارند چون من در این رابطه خیلی با آقایون کل انداختم و سعی کردم در بعضی مسایل قانعشون کنم اما ماشاا... ادعا دارند هوار تا.

البته من فکر می کنم همه موارد را خودشون قبول دارند اما غرور بیجا مانع از اعتراف اونها میشه.

به هر حال خوشحال میشم اگر کسی توانایی قانع کردن من و جواب صریح و صحیح دادن را در این مورد داشته باشه.....

 

 
نویسنده: mahdis - ۱٠ بهمن ۱۳۸٤

از قهر طولانیش با پدر دیگه خسته شده بود. امروز هرجوری بود باید از دلش در می اورد.دلش برای آغوش گرم پدر،بوسیدن پدر حتی زبری صورت پدر تنگ شده بود.

سر راه گل میخک را که پدر از دوران جوونیش خیلی خاطره از اون داشت را خرید. بی تاب رسیدن به پدر بود و خوش حال از اینکه می تونه مثل گذشته با اون درد دل کنه و از روزی که گذرونده واتفاق های روز دنیا تعریف کنند. اولین ماشین دربستی که رسید بی معطلی سوار شد. توی دلش یک حسی بود که اصلا دوست نداشت به اون توجه کنه، یک حس نگران کننده، یک حس ناشناخته، یک حس.............

سرش را رو به پنجره گردوند وبرای از بین بردن اون حس گنگ، مشغول نگاه کردن به خیابان شد. هرچه به خونه نزدیک تر می شد اون حس هم شدید تر می شد.

به وضوح دلشوره و نگرانی را احساس می کرد. چند دقیقه به گلی که در دست داشت خیره شد،چندتا صلوات فرستاد، آیۃ الکرسی را زیر لب زمزمه کرد اما هیچ کدوم آرومش نکرد.

وقتی چشم باز کرد که رسیده بود دم خونه. از حیاط تا کوچه جمعیتی پراکنده شده بودند که با دیدن اون راه را براش باز کردند صدای فریاد مادر را می شنید که می گفت: دیراومدی پدرت منتظرت بود چشم به راهت بود دل تنگت بود بیا بابات را بغل کن بیا ازش معذرت خواهی کن بیا از دلش دربیار بیا بگو ببخشدت بیا برای آخرین بار ببوسش

فقط اشک می ریخت صحنه ای را که می دید باور نمی کرد. در حسرت روزهای از دست داده می سوخت.بوسیدن و در آغوش کشیدن پدر دیگه محال بود.

روز بعد گل میخک را روی خروارها خاک برای پدر از دست رفته به یادگار گذاشت.

 

 
About
.............................................

" هو الجمیل" هر چی که به ذهنم برسه ، از شکایات ، خاطرات ، مشکلات و... اینجا می نویسم و باعث افتخارمه که دوستان خوبی دارم که به وسیله همین وبلاگ باهاشون آشنا شدم و به من سر می زنند و من را با نظراتشون خوشحال می کنند. بالاخره چندین سال ویلچر نشینی انگار آدم را پخته تر و با تجربه تر می کنه....
Menu
.............................................
Link
.............................................
Archive
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................